Zlecając prowadzenie usług księgowych klienci decydują się na przekazanie w ręce kancelarii swoich cennych informacji. Nasza kancelaria mając świadomość wielkiej wartości danych klientów, wdrożyła kompleksowy system ochrony powierzonych informacji.

Ograniczenie dostępu

Pracownicy kancelarii mają ściśle określony zakres dostępu do informacji klienta – począwszy od dokumentów źródłowych, poprzez dane w systemach informatycznych, skończywszy na archiwach. Każdy pracownik zobowiązany jest do ochrony danych klientów, zapoznany jest z polityką RODO oraz polityką bezpieczeństwa w kancelarii.

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Kancelaria posiada opracowany kompleksowy system bezpieczeństwa swojego systemu informatycznego. Zasady określają fizyczny dostęp do urządzeń – serwerów, pamięci masowych oraz stacji roboczych. Przesył danych wewnątrz kancelarii odbywa się połączeniami kablowymi, a nieliczne połączenia bezprzewodowe mają zaimplementowane zaawansowane mechanizmy szyfrowania danych. Codziennie wykonywane są kopie zapasowe wszystkich informacji, a ich repozytoria wyniesione są poza firmę na wypadek sytuacji losowych, takich jak pożar powódź itp. Wycofywane z użycia urządzenia informatyczne poddawane są fachowej utylizacji, uwzględniającej trwałe usunięcie przechowywanych na nich danych.