Udzielamy porad z zakresu prawa podatkowego i księgowości dla biznesu i osób fizycznych.

Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego i księgowości stanowi zasadniczy przedmiot naszej działalności consultingowej. Oferujemy zarówno pogłębione analizy podatkowe, jak i bieżące wyjaśnienia zagadnień prawno-podatkowych, które mogą być wykorzystywane nie tylko przy planowaniu podatkowym nowych przedsięwzięć gospodarczych, ale stanowić skuteczny środek obrony w sporach z organami administracji.

Przy sporządzaniu opinii i wyjaśnień kładziemy nacisk na ich praktyczny walor, wskazując najwłaściwsze rozwiązania z uwzględnieniem stopnia ryzyka w warunkach prowadzenia działalności gospodarczej. Nasi doradcy podatkowi nie komentują ustaw, lecz wyciągają na ich podstawie wnioski użyteczne dla klienta w rozwiązywaniu jego realnych problemów podatkowych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw dokonujących transakcji z podmiotami zagranicznymi, poszerzyliśmy zakres doradztwa podatkowego o zagadnienia związane m.in. z:

  • rozliczaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych (wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów),
  • rozliczaniem transakcji importowych i eksportowych,
  • rozliczaniem transakcji pomiędzy rezydentami i nierezydentami w rozumieniu prawa dewizowego.