Doradca podatkowy w Łodzi

Porady i analizy podatkowe

Udzielamy porad z zakresu prawa podatkowego i księgowości dla biznesu i osób fizycznych.

W tym artykule

Specjalizujemy się w doradztwie podatkowym

Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego i księgowości stanowi zasadniczy przedmiot naszej działalności consultingowej. Oferujemy zarówno pogłębione analizy podatkowe, jak i bieżące wyjaśnienia zagadnień prawno-podatkowych, które mogą być wykorzystywane nie tylko przy planowaniu podatkowym nowych przedsięwzięć gospodarczych, ale stanowić skuteczny środek obrony w sporach z organami administracji.

Prawidłowa interpretacja przepisów podatkowych

Przy sporządzaniu opinii i wyjaśnień kładziemy nacisk na ich praktyczny walor, wskazując najwłaściwsze rozwiązania z uwzględnieniem stopnia ryzyka w warunkach prowadzenia działalności gospodarczej. Nasi doradcy podatkowi nie komentują ustaw, lecz wyciągają na ich podstawie wnioski użyteczne dla klienta w rozwiązywaniu jego realnych problemów podatkowych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw dokonujących transakcji z podmiotami zagranicznymi, poszerzyliśmy zakres doradztwa podatkowego o zagadnienia związane m.in. z:

  • rozliczaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych (wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów),
  • rozliczaniem transakcji importowych i eksportowych,
  • rozliczaniem transakcji pomiędzy rezydentami i nierezydentami w rozumieniu prawa dewizowego.

Masz pytanie w sprawie podatków?

Udzielamy porad i opinii z zakresu prawa podatkowego i księgowości. Analizujemy sprawy podatkowe planując i optymalizując podatki Zajmujemy się sprawami trudnymi i beznadziejnymi.

ZOBACZ RÓWNIEŻ
Podatek od darowizny

Podatek od darowizny

Doradzimy jak najkorzystniej opodatkować darowiznę oraz z jakich ulg i zwolnień możesz skorzystać. Wypełnimy za Ciebie zeznania podatkowe i w razie potrzeby będziemy reprezentować Cię w urzędzie skarbowym.
Księgowość dla lekarzy

Księgowość dla lekarza

Przejmujemy na siebie prowadzenie księgowości w gabinetach lekarskich, przychodniach oraz osób samozatrudnionych jako pielęgniarki, ratownicy medyczni i rehabilitanci.

Planowanie i konsultacje podatkowe

Doradzamy, wydajemy opinie i wyjaśniamy zawiłości prawa podatkowego i księgowości. Wskazujemy optymalne formy opodatkowania dla prowadzonej działalności.