Pomoc podatkowa w Łodzi

Doradca podatkowy online

Doświadczony doradca podatkowy doradza online w zakresie prawa podatkowego i księgowości, w szczególności w sprawach związanych z zakładaniem firm, kontrolą urzędu skarbowego, wyboru formy opodatkowania, podatku od darowizny, podatku od spadku, rozliczeń zagranicznych. Zapewniamy krótkie terminy rezerwacji spotkań online z użyciem wszystkich wiodących platform wideorozmów.

W tym artykule

Jakie usługi świadczone są przez doradcę podatkowego online?

W ramach naszej kancelarii świadczymy usługi doradztwa podatkowego online, w szczególności udzielamy porad, wydajemy opinie, prowadzimy księgi podatkowe i świadczymy obsługę kadrowo-płacową. Jeśli nie masz czasu, aby do nas dojechać, mieszkasz daleko, albo pracujesz zagranicą, skontaktuj się z nami telefonicznie lub drogą email, a my postaramy się pomóc Ci w zrozumieniu przepisów prawa podatkowego, wyjaśnimy jak poprowadzić księgowość, jaką wybrać formę prowadzenia działalności gospodarczej i jaką wybrać formę opodatkowania. Dokonamy Twoich rozliczeń podatkowych, sporządzimy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, przygotujemy pismo do urzędu skarbowego i pomożemy w kontroli podatkowej.

Kto może skorzystać z porad online?

Porady online mają na celu ułatwić dostęp do usług doradcy podatkowego. Z naszych usług świadczonych przez Internet mogą skorzystać osoby, które chcą uzyskać szybką poradę, omówić podejmowane decyzje biznesowe, zlecić sporządzenie zeznania podatkowego czy rozpocząć działalność gospodarczą. Taka forma doradztwa podatkowego jest szczególnie wygodna, gdy osoby zainteresowane konsultacją (np. wspólnicy spółki) znajdują się w różnych miejscach, odległych nawet o kilkaset kilometrów, a chcą wspólnie uczestniczyć w spotkaniu online z doradcą podatkowym.

Jak wygląda konsultacja online?

Aby uzyskać poradę online skontaktuj się z nami telefonicznie lub drogą email.

Konsultacje w naszej Kancelarii udzielane są wyłącznie przez ekspertów w dziedzinach, których ma dotyczyć porada – doradców podatkowych, prawników, głównych księgowych, specjalistów od spraw kadrowo-płacowych.

W celu skorzystania z porady online Twój komputer musi być wyposażony w kamerę wideo, mikrofon i głośniki. Niezbędne jest też aktualne oprogramowanie systemowe Microsoft Windows lub Apple Mac OS. Połączenie Apple FaceTime możliwe jest wyłącznie poprzez urządzenia firmy Apple – iPhone, iPad lub komputer z systemem Mac OS.  W razie wątpliwości, prosimy o kontakt z kancelarią, w trakcie rozmowy ustalimy najbardziej dogodny sposób świadczenia usług.

Księgowość online u doradcy podatkowego w Łodzi

Dla wielu naszych klientów prowadzących działalność gospodarczą dostarczanie papierowych dokumentów (faktur i rachunków) do zaksięgowania jest utrudnione z uwagi na odległość lub rodzaj działalności, dlatego umożliwiamy przesyłanie ich drogą elektroniczną. Dotyczy to nie tylko skanów faktur, umów i wyciągów bankowych, ale i plików w określonym formacie (.xml) np. w formie MT-940 i JPK.

Kadry i płace online u doradcy podatkowego

Do obsługi kadrowo-płacowej wykorzystujemy nowoczesne oprogramowanie, które pozwala nam generować i przesyłać elektronicznie dokumenty związane z zatrudnieniem pracowników oraz zawieraniem umów cywilno prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło). Na podstawie otrzymanego np. drogą mailową wykazu zatrudnionych pracowników:

Doradca podatkowy online
 • sporządzamy listy płac (naliczamy wynagrodzenia za pracę i zasiłki chorobowe,
 • obsługujemy umowy cywilnoprawne (rozliczamy umowy zlecenia oraz umowy o dzieło),
 • obliczamy zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników (PIT-4),
 • sporządzamy i przesyłamy deklaracje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS DRA, RCA, RSA, RZA),
 • zgłaszamy do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz dokonujemy zmiany danych osób objętych tym ubezpieczeniem,
 • sporządzamy i przesyłamy deklaracje o dochodach pracowników (PIT-11),
 • przygotowujemy zaświadczenia o zatrudnieniu i o wysokości zarobków,
 • sporządzamy umowy o pracę i świadectwa pracy,
 • pomagamy w kontroli z urzędu skarbowego, ZUS i PIP.

Rozliczenie podatku od spadku online

Choć obowiązek zapłacenia podatku od spadku wydaje się być oczywisty, nie wszyscy wiedzą jakie konsekwencje niesie za sobą otrzymanie spadku, jakie są terminy rozliczenia z urzędem skarbowym i co należy zrobić, aby uniknąć sankcji za niedopełnienie obowiązków ustawowych i kiedy należy złożyć formularz SD-Z2 a kiedy SD-3.

Wysokość podatku od spadków oraz prawo do ewentualnych ulg i zwolnień uzależniona jest przede wszystkim od stopnia bliskości (pokrewieństwa lub powinowactwa) pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą. Dla zasad opodatkowania istotne jest również ustalenie, co jest przedmiotem spadku i jaka jest jego wartość.

Warto pamiętać, że

Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

1) 9 637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,

2) 7 276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,

3) 4 902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Art. 9. Ustawy o podatku od spadków i darowizn

Rozliczenie podatku od darowizny online

Momo, że obowiązek zapłacenia podatku od darowizny wydaje się być oczywisty, nie wszyscy wiedzą jakie konsekwencje niesie za sobą jej otrzymanie, jakie są terminy rozliczenia z urzędem skarbowym i co należy zrobić, aby uniknąć sankcji za niedopełnienie obowiązków ustawowych.

Wysokość podatku od darowizny oraz prawo do ewentualnych ulg i zwolnień uzależniona jest przede wszystkim od stopnia bliskości (pokrewieństwa lub powinowactwa) pomiędzy darczyńcą i obdarowanym. Dla zasad opodatkowania istotne jest również ustalenie, co jest przedmiotem darowizny, jaka jest jej wartość oraz czy w przeszłości otrzymałeś już darowiznę od tej samej osoby.

Doradca podatkowy online

Wielu doradców podatkowych i klientów przekonało się do zalet udzielania konsultacji podatkowych online. Dzięki usłudze świadczonej online, klienci mogą wybrać doradcę podatkowego bez względu na swoje miejsce zamieszkania. W takim przypadku, najważniejszych kryterium wyboru specjalisty są jego kompetencje. Klientami doradcy podatkowego często są osoby mieszkające lub pracujące nie tylko na terenie całego kraju, ale nawet zagranicą. Konsultacje z doradcą podatkowym online, z możliwością połączenia wideo to doskonała wersja zamienna dla wizyt w kancelarii. W takim przypadku, dokumenty mogą być dostarczone do kancelarii przed połączeniem, tak żeby doradca mógł się do rozmowy przygotować. Usługi konsultacji podatkowych i księgowych online świadczone są przez doradcę podatkowego Aleksandrę Kurczewską.

Ceny usług doradcy podatkowego online

Ustawa o doradztwie podatkowym nie reguluje wynagrodzenia doradcy podatkowego, dlatego ceny świadczonych przez nas usług negocjowane są indywidualnie z klientami, a ich wysokość zależy od czynników takich jak:

 • pracochłonności usługi,
 • liczby rozpraw przed sądem,
 • liczby czynności przed organami skarbowymi,
 • zakresu odpowiedzialności,
 • rodzaju ewidencji księgowej,
 • liczby dokumentów dotyczących sprawy.

Masz pytanie w sprawie podatków?

Udzielamy porad i opinii z zakresu prawa podatkowego i księgowości. Analizujemy sprawy podatkowe planując i optymalizując podatki Zajmujemy się sprawami trudnymi i beznadziejnymi.

ZOBACZ RÓWNIEŻ
Księgowość dla lekarzy

Księgowość dla lekarza

Przejmujemy na siebie prowadzenie księgowości w gabinetach lekarskich, przychodniach oraz osób samozatrudnionych jako pielęgniarki, ratownicy medyczni i rehabilitanci.
Pomoc podczas kontroli podatkowej

Pomoc podczas kontroli podatkowej

Reprezentujemy klientów w trakcie kontroli organów podatkowych. Pilnujemy, by urzędnicy działali wyłącznie w ramach przysługujących im uprawnień.

Planowanie i konsultacje podatkowe

Doradzamy, wydajemy opinie i wyjaśniamy zawiłości prawa podatkowego i księgowości. Wskazujemy optymalne formy opodatkowania dla prowadzonej działalności.