Doradca podatkowy w Łodzi

Postępowanie podatkowe

Zespół Kancelarii Podatkowej Aleksandra Kurczewska prowadzi obsługę postępowań podatkowych i przed sądami administracyjnymi podatników z całego kraju, ale najczęściej na rzecz przedsiębiorców z Łodzi i województwa łódzkiego.

W tym artykule

Co to jest postępowanie podatkowe?

Prowadzenie sporów podatkowych w imieniu klientów jest – obok udzielania porad i opinii – drugim istotnym elementem działalności consultingowej naszej Kancelarii.

Zapewniamy kompleksową obsługę całego postępowania – od momentu jego wszczęcia, poprzez wniesienie odwołania od decyzji, do czasu wydania decyzji ostatecznej.

W ramach świadczonych usług oferujemy reprezentowanie klienta jeszcze zanim dojdzie do wszczęcia postępowania, w trakcie kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej, oraz po jej zakończeniu. Oferowana przez nas usługa pozwala ograniczyć do minimum uciążliwości związane z uczestnictwem w czynnościach kontrolnych oraz zapobiega rozwijaniu się sporów podatkowych z fiskusem.

Zasady postępowania podatkowego

Oferta obejmuje nie tylko szereg czynności związanych z obsługą kontroli, jak udostępnianie dokumentów, uczestnictwo w przesłuchaniach świadków, oględzinach, podpisywanie protokołów itp., ale również opracowanie strategii postępowania mającego na celu obronę racji podatnika.

Oferujemy pomoc w przypadku stwierdzenia przez urząd skarbowy (urząd celno-skarbowy) nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji księgowej i przygotowujemy zastrzeżenia i wyjaśnienia do protokołu kontroli.

W ramach obsługi postępowań podatkowych sporządzamy wszelkie pisma procesowe (odwołania, zażalenia, skargi, wnioski) oraz zapewniamy uczestnictwo doradcy podatkowego jako pełnomocnika w czynnościach procesowych (przesłuchania, oględziny, rozprawy).

Prowadzenie spraw przed sądami administracyjnymi

Jako kancelaria doradców podatkowych jesteśmy uprawnieni do świadczenia pomocy prawnej na każdym etapie postępowania, nie wyłączając prowadzenia spraw przed sądami administracyjnymi. Nasi doradcy podatkowi przygotowują skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dzięki bogatemu doświadczeniu w prowadzeniu spraw sądowych jesteśmy w stanie przygotować profesjonalną skargę w krótkim czasie.

W celu zapewnienia profesjonalnej obsługi oraz maksymalnego komfortu klientów, doradcy podatkowi świadczą usługi w zakresie zastępstwa procesowego i pomagają w przygotowaniu pism procesowych, np. wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych, wniosków o wstrzymanie wykonania zaskarżonych decyzji, zażaleń na postanowienia sądu.

Udzielając pełnomocnictwa do reprezentowania przed sądem, klient może liczyć na kompleksową obsługę postępowania sądowo–administracyjnego, obejmującą przygotowywanie i wnoszenie wszelkich pism procesowych oraz zastępstwo procesowe na rozprawach przed WSA oraz NSA.

Masz pytanie w sprawie podatków?

Udzielamy porad i opinii z zakresu prawa podatkowego i księgowości. Analizujemy sprawy podatkowe planując i optymalizując podatki Zajmujemy się sprawami trudnymi i beznadziejnymi.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Planowanie i konsultacje podatkowe

Doradzamy, wydajemy opinie i wyjaśniamy zawiłości prawa podatkowego i księgowości. Wskazujemy optymalne formy opodatkowania dla prowadzonej działalności.
Podatek od spadku

Podatek od spadku

Wskażemy jak opodatkować spadek oraz z jakich ulg i zwolnień możesz skorzystać. Wypełnimy za Ciebie zeznania podatkowe i w razie potrzeby będziemy reprezentować Cię w urzędzie skarbowym.
Księgowość dla lekarzy

Księgowość dla lekarza

Przejmujemy na siebie prowadzenie księgowości w gabinetach lekarskich, przychodniach oraz osób samozatrudnionych jako pielęgniarki, ratownicy medyczni i rehabilitanci.