Księgowość w Łodzi

Księga przychodów i rozchodów – zasady, ceny

Doradca podatkowy wyjaśnia zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów – kto może je prowadzić, jakie obowiązują zasady i czy warto zlecić prowadzenie księgowości firmie zewnętrznej. Zespół Kancelarii Kurczewska Podatki gwarantuje dogłębną znajomość prawa podatkowego, bieżące doradztwo i wybór optymalnej formy rozliczeń.

W tym artykule

Jakie firmy mogą prowadzić księgowość w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (pkpir) jest najpopularniejszą, uproszczoną formą prowadzenia księgowości. Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy o PIT, osoby fizyczne, przedsiębiorstwa w spadku, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe. Obowiązek ten dotyczy podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy wybrali opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej (17% i 32%) lub według stawki liniowej (19%), przy czym prawo do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów mają jedynie firmy, których przychody za poprzedni rok nie przekroczyły 2 mln euro, czyli za 2020 rok nie przekroczyły 9 030 600 zł.

księgowość w formie uproszczonej

W podatkowej księdze przychodów i rozchodów ujmuje się wszystkie przychody, a także wydatki (koszty) związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, co pozwala na ustalenie przychodów i kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego. Zapisy w pkpir prowadzone są w formie tabelarycznej, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Nasi księgowi do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wykorzystują profesjonalne oprogramowanie komputerowe, zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Księgowość pod nadzorem doradcy podatkowego prowadzona jest w sposób profesjonalny i rzetelny. Na jej podstawie dokonujemy wyliczenia kwartalnych/ miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.
Nasza Kancelaria Podatkowa zajmuje się tworzeniem planów amortyzacji oraz prowadzeniem ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Każdy klient obsługiwany jest ze szczególną uwagą, dzięki czemu może mieć pewność pełnego profesjonalizmu z naszej strony.

Zadania księgowości – rozumiemy ich znaczenie

Bez względu na wielkość firmy, księgowość stanowi istotny element jej działania – pozwala rozliczyć się z fiskusem, wpływa na bezpieczeństwo funkcjonowania biznesu i umożliwia planowanie rozwoju. To od właściwego prowadzenia księgowości w znaczącym stopniu zależy sytuacja finansowa i prawna Twojej firmy, dlatego wszystkim klientom zapewniamy kompleksowe wsparcie z zakresu księgowości, a osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej doradzamy jak założyć firmę i postawić pierwsze kroki w biznesie.

Księga przychodów i rozchodów – zakres usług

W ramach prowadzenia księgowości w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów świadczymy na bieżąco usługę polegającą na:

  • comiesięcznym dokonywaniu na podstawie dostarczonych dokumentów księgowych oraz ewentualnie w oparciu o dostarczoną w formie elektronicznej bazę danych ( m.in. w pliku jpk_V7/jpk_FA), wpisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i rejestrach VAT,
  • ustalaniu zobowiązań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług, 
  • sporządzaniu i wysyłaniu do organów podatkowych pliku jpk_V7 oraz informacji VAT-UE, 
  • obsłudze kadrowo-płacowej.

Nasi klienci uproszczonej księgowości

Choć większość naszych klientów prowadzi działalność w Łodzi i okolicach, z oferty mogą skorzystać firmy z terenu całej Polski, a nawet takie, które znaczną część swojej działalności prowadzą za granicą. Akceptujemy dokumenty dostarczane kurierem, a kontakt osobisty w razie potrzeby możemy zastąpić spotkaniami online, w technologii wybranej przez klienta.

Masz pytanie w sprawie podatków?

Udzielamy porad i opinii z zakresu prawa podatkowego i księgowości. Analizujemy sprawy podatkowe planując i optymalizując podatki Zajmujemy się sprawami trudnymi i beznadziejnymi.

ZOBACZ RÓWNIEŻ
Księgowość dla lekarzy

Księgowość dla lekarza

Przejmujemy na siebie prowadzenie księgowości w gabinetach lekarskich, przychodniach oraz osób samozatrudnionych jako pielęgniarki, ratownicy medyczni i rehabilitanci.
Podatek od spadku

Podatek od spadku

Wskażemy jak opodatkować spadek oraz z jakich ulg i zwolnień możesz skorzystać. Wypełnimy za Ciebie zeznania podatkowe i w razie potrzeby będziemy reprezentować Cię w urzędzie skarbowym.
Podatek od darowizny

Podatek od darowizny

Doradzimy jak najkorzystniej opodatkować darowiznę oraz z jakich ulg i zwolnień możesz skorzystać. Wypełnimy za Ciebie zeznania podatkowe i w razie potrzeby będziemy reprezentować Cię w urzędzie skarbowym.