Księgowość w Łodzi

Księgowość dla lekarzy

Księgowość dla lekarzy – sprawnie, fachowo i z dbałością o minimalizację obciążeń podatkowych. Zespół Kancelarii Podatkowej Aleksandry Kurczewskiej od wielu lat obsługuje lekarzy w zakresie rozpoczynania działalności, prowadzenia księgowości i doradztwa podatkowego. Naszymi klientami są zarówno lekarze prowadzący indywidualną działalność w ramach gabinetów, jak i przychodnie i szpitale – przede wszystkim z Łodzi, ale i z całej Polski. Gwarantujemy profesjonalizm i osobisty kontakt z księgową oraz doradcą podatkowym.

W tym artykule

Księgowość w gabinetach lekarskich

Wielu naszych klientów to osoby pracujące na zasadach samozatrudnienia, w oparciu o kontrakt (B2B) lub prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Oferujemy profesjonalną, kompleksową obsługę księgowości dla:

 • lekarzy,
 • pielęgniarek,
 • położnych,
 • ratowników medycznych,
 • rehabilitantów i fizjoterapeutów,
 • innych pracowników służby zdrowia.

Przejmujemy na siebie wszystkie obowiązki obejmujące nie tylko bieżące księgowanie dokumentów, ale i raportowanie oraz obsługę kadrowo-płacową zatrudnionego w gabinecie personelu.

Prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej wymaga od lekarzy nie tylko wiedzy medycznej, ale także znajomości zagadnień z zakresu prawa podatkowego i księgowości, gdyż prowadząc działalność gospodarczą muszą samodzielnie rozliczać się z uzyskiwanych dochodów, opłacać podatki i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Obowiązki podatkowe lekarzy i osób związanych ze służbą zdrowia zależą od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej oraz wybranej formy opodatkowania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (ryczałt ewidencjonowany lub zasady ogólne).

Mamy doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców z branży medycznej. Naszymi klientami są m.in. lekarze i lekarze stomatolodzy pracujący we własnych gabinetach lekarskich oraz na kontraktach B2B. Wiemy, że dla lekarzy faktury, rachunki i podatki to rzeczy, o których nie chcą myśleć i dlatego staramy się, by sprawy księgowe zajmowały im jak najmniej czasu.

Oferujemy pełną obsługę księgową i kadrowo-płacową, na podstawie dostarczonych dokumentów wyliczamy podatki i składki ZUS oraz przygotowujemy listy płac dla zatrudnionych w gabinecie lekarskim pracowników. O kwotach do wpłaty poinformujemy Cię drogą mailową lub poprzez SMS, a w razie potrzeby będziemy reprezentować Cię przed Urzędem Skarbowym i ZUS.

Korzystając z naszych usług uzyskasz wsparcie doradcy podatkowego w zakresie swojego biznesu i zaoszczędzisz czas, a Twoje podatki obliczone zostaną w terminie.

Księgowość dla lekarzy

Księgowość w przychodniach lekarskich

Wśród naszych klientów znajdują się również przychodnie lekarskie, czyli niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Są one prowadzone przez osoby fizyczne lub działają jako spółki cywilne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dla podmiotów leczniczych prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe, a także obsługujemy sprawy kadrowo-płacowe, z uwzględnieniem naliczania wynagrodzeń.

Księgowość dla lekarzy, przychodnia lakarska

Jak odbywa się obsługa księgowa lekarza?

Cenimy czas naszych klientów, dlatego nasi klienci mają możliwość dostarczania dokumentów w wygodnym dla nich czasie, 7 dni w tygodniu/24 godziny na dobę. Dokumenty za poprzedni miesiąc można dostarczyć osobiście do dedykowanej księgowej, zostawić na recepcji, w skrzynce pocztowej na portierni lub przesłać kurierem lub zeskanowane mailem. Dokumenty trafiają do osoby, która odpowiedzialna jest za rozliczenia podatkowe danej firmy i po wstępnej weryfikacji zostają zaksięgowane. Jeśli zauważymy braki w dokumentach, poprosimy o ich uzupełnienie.

Po zamknięciu księgowym miesiąca poinformujemy o wysokości podlegających wpłacie podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zrobimy to zgodnie z Twoim wyborem telefonicznie, drogą mailową lub poprzez SMS.

Osobisty kontakt lekarza z księgową

Cenimy sobie osobisty kontakt z klientami – człowiek z człowiekiem, a nie człowiek z ekranem komputera. Owszem, mamy również klientów spoza Łodzi, gdzie spotkanie przy kawie w kancelarii jest utrudnione, ale nawet w takich przypadkach zapewniamy osobę dedykowaną do obsługi wszystkich Państwa spraw. Do takiej osoby możecie Państwo w każdej chwili zadzwonić z prośbą o wyjaśnienia lub ze szczegółowymi dyspozycjami. Jeśli to my mamy pytania, zwykle to właśnie Państwa opiekun będzie się kontaktował.

Księgowość zespół Łódź

Jeśli macie Państwo bardziej skomplikowane pytania, szczególnie dotyczące planowania formy działalności, przekształceń czy związane z optymalizacją rozliczeń, do Waszej dyspozycji jest doradca podatkowy – Aleksandra Kurczewska.

Niekiedy lekarz potrzebuje pomocy doradcy podatkowego

W trudniejszych sprawach, związanych choćby z wyborem formy prawnej przedsiębiorstwa nasi klienci mogą liczyć na pomoc doświadczonego doradcy podatkowego – prawnika posiadającego obszerną wiedzę w zakresie prawa handlowego i prawa podatkowego.

Pomoc w zakładaniu gabinetów lekarskich i przychodni

Wielu naszych obecnych klientów poznaliśmy, gdy dopiero planowali założenie własnej firmy – gabinetu, przychodni, a nawet szpitala. Wspólnie z nimi rozważyliśmy różne możliwe opcje i wskazaliśmy tę, która zapewnia realizację ich celów biznesowych.

Lekarze oraz lekarze dentyści, którzy prowadzą tzw. indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, czyli przyjmują pacjentów w prywatnym gabinecie lub pracują na kontrakcie, muszą prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Obowiązek uzyskania wpisu do CEIDG mają także chcące pracować na własny rachunek lub na kontrakcie m.in. pielęgniarki, higienistki, asystentki dentystyczne, dietetycy, specjaliści promocji zdrowia, diagnostycy laboratoryjni, logopedzi, psychologowie, psychoterapeuci, rehabilitanci i fizjoterapeuci.

Wysłanie wniosku do CEIDG jest bezpłatne i można złożyć go osobiście w urzędzie gminy lub elektronicznie odpowiadając na pytania generowane przez system. Wniosek można podpisać poprzez ePUAP Profilem Zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub osobiście lub przez pełnomocnika w urzędzie. Po rejestracji w CEIDG informacje o rozpoczęciu działalności zostaną przekazane do ZUS i urzędu skarbowego.

Wybierz formę opodatkowania dochodów, uważaj na podatek VAT

Pamiętaj, aby wybrać formę opodatkowania, gdyż prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą lub będąc wspólnikiem w spółce cywilnej lub jawnej jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli podatku PIT. O wyborze formy opodatkowania możesz poinformować np. składając wniosek o wpis do CEIDG.

Do wyboru masz 3 formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej:

 • na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32% od dochodu, czyli od różnicy pomiędzy przychodami i kosztami),
 • według stawki liniowej (stała stawka podatkowa 19% od dochodu, bez względu na wysokość dochodu),
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (stawka ryczałtu 14% od przychodu dla usług w zakresie opieki zdrowotnej).

W wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania dla lekarza pomoże Ci doradca podatkowy. Jeśli nie dokonasz wyboru, automatycznie będziesz opodatkowany na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej.

W niektórych sytuacjach, oprócz podatku dochodowego i niezależnie od wybranej formy opodatkowania dochodów, będziesz musiał zarejestrować się do VAT i płacić podatek VAT. Nie masz obowiązku rejestracji do VAT, gdy:

 • twoja sprzedaż nie przekracza limitu 200 tys. zł rocznie w proporcji do okresu prowadzonej działalności,
 • sprzedajesz wyłącznie towary i usługi zwolnione z VAT (np. zwolnione od podatku VAT są usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty oraz pielęgniarki i położnej).

Księgowość dla lekarza – koszt

Dużo wysiłku wkładamy w zapewnienie konkurencyjnych cen naszych usług. Optymalizujemy koszty w kancelarii, twardo negocjujemy z dostawcami oprogramowania i sprzętu, ale na jednym nie oszczędzamy – na pensjach naszych ludzi. Chcemy, abyście mieli Państwo do czynienia z fachowcami najwyższej klasy, dostarczającymi usługi na najwyższym możliwym poziomie. Gwarantujemy rozsądne ceny, których wysokość każdorazowo ustalamy indywidualnie, na podstawie pracochłonności związanej z obsługą waszych spraw. Prosimy o kontakt.

Księgowość dla stomatologa

Masz pytanie w sprawie podatków?

Udzielamy porad i opinii z zakresu prawa podatkowego i księgowości. Analizujemy sprawy podatkowe planując i optymalizując podatki Zajmujemy się sprawami trudnymi i beznadziejnymi.

ZOBACZ RÓWNIEŻ
Podatek od spadku

Podatek od spadku

Wskażemy jak opodatkować spadek oraz z jakich ulg i zwolnień możesz skorzystać. Wypełnimy za Ciebie zeznania podatkowe i w razie potrzeby będziemy reprezentować Cię w urzędzie skarbowym.
Księgowość dla lekarzy

Księgowość dla lekarza

Przejmujemy na siebie prowadzenie księgowości w gabinetach lekarskich, przychodniach oraz osób samozatrudnionych jako pielęgniarki, ratownicy medyczni i rehabilitanci.
Pomoc podczas kontroli podatkowej

Pomoc podczas kontroli podatkowej

Reprezentujemy klientów w trakcie kontroli organów podatkowych. Pilnujemy, by urzędnicy działali wyłącznie w ramach przysługujących im uprawnień.