Doradca podatkowy w Łodzi

Doradztwo podatkowe

Doradzamy, wydajemy opinie i wyjaśniamy zawiłości prawa podatkowego i księgowości. Usługi realizujemy dla podatników z całej Polski, ale najczęściej dla klientów z Łodzi i województwa łódzkiego.

W tym artykule

Reprezentujemy klientów na wszystkich etapach postępowania administracyjnego, począwszy od urzędu skarbowego na Naczelnym Sądzie Administracyjnym skończywszy. Obsługujemy osoby fizyczne i firmy prowadzące działalność gospodarczą. Występując w imieniu klientów wielokrotnie doprowadziliśmy do wydania korzystnych dla nich decyzji i wyroków.

Nie tylko bronimy podatników przed nieuzasadnioną ingerencją fiskusa w ich sferę majątkową, ale zajmujemy się także odzyskiwaniem nadpłat, czyli nienależnie zapłaconych podatków.

Usługi wykonywane w ramach doradztwa podatkowego

Nasze usługi z zakresu doradztwa podatkowego obejmują m.in:

Doradca podatkowy

Pomagamy także w rozliczaniu

Współpracując z radcami prawnymi i adwokatami zapewniamy pomoc prawną nie tylko z zakresu księgowości i prawa podatkowego.

Przygotowujemy analizy przepisów i sporządzamy opinie prawno-księgowe, a także wypracowujemy korzystne strategie prowadzenia działalności gospodarczej poprzez planowanie podatkowe.

Masz pytanie w sprawie podatków?

Udzielamy porad i opinii z zakresu prawa podatkowego i księgowości. Analizujemy sprawy podatkowe planując i optymalizując podatki Zajmujemy się sprawami trudnymi i beznadziejnymi.

ZOBACZ RÓWNIEŻ
Księgowość dla lekarzy

Księgowość dla lekarza

Przejmujemy na siebie prowadzenie księgowości w gabinetach lekarskich, przychodniach oraz osób samozatrudnionych jako pielęgniarki, ratownicy medyczni i rehabilitanci.

Planowanie i konsultacje podatkowe

Doradzamy, wydajemy opinie i wyjaśniamy zawiłości prawa podatkowego i księgowości. Wskazujemy optymalne formy opodatkowania dla prowadzonej działalności.
Pomoc podczas kontroli podatkowej

Pomoc podczas kontroli podatkowej

Reprezentujemy klientów w trakcie kontroli organów podatkowych. Pilnujemy, by urzędnicy działali wyłącznie w ramach przysługujących im uprawnień.