Doradca podatkowy w Łodzi

Indywidualna interpretacja podatkowa

Doradca podatkowy pomaga w przygotowywaniu wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie oraz wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej dla podatników z całego kraju, ale najczęściej na rzecz przedsiębiorców z Łodzi i województwa łódzkiego.

W tym artykule

Interpretacja indywidualna i wiążąca informacja stawkowa to dwie odrębne instytucje prawne. Obie sprawy, choć rozpatrywane w innym trybie, kierowane są do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Co to jest interpretacja indywidualna?

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga dostosowania się do standardów wynikających z polskiego systemu podatkowego, który jest skomplikowany i ulega częstym zmianom. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, oferujemy pomoc w przygotowywaniu wniosków o udzielenie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Interpretacja może dotyczyć zarówno tych zdarzeń, które już się wydarzyły (stanów faktycznych), jak i zdarzeń, które dopiero są planowane (zdarzeń przyszłych). 

Co to jest wiążąca informacja stawkowa?

W celu uzyskania kompleksowej informacji dotyczącej podatku VAT, obejmującej zarówno stawkę, jak i inne elementy konstrukcyjne podatku, np. wyeliminowanie obowiązku zastosowania zwolnienia czy ustalenie podstawy opodatkowania, konieczne jest złożenie zarówno wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN (w zakresie np. wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia oraz ustalenia podstawy opodatkowania), jak i wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej WIS-W (w zakresie stawki podatku VAT).

Wieloletnia obecność na rynku usług doradztwa podatkowego sprawia, że wiemy nie tylko o co warto pytać Krajową Informację Skarbową, ale także w jaki sposób to robić, aby uzyskać pożądany przez klienta efekt i aby interpretacja nie stała się barierą w rozwoju przedsiębiorstwa.

Nasi doradcy podatkowi przygotowują także wnioski do GUS o wydanie opinii klasyfikacyjnych dotyczących towarów i usług sprzedawanych przez klienta, a także wnioski o wydanie wiążących informacji taryfowych w sprawach celnych.

Ile kosztuje uzyskanie interpretacji indywidualnej?

W przypadku samodzielnego przygotowania wniosku przez podatnika, koszt jego złożenia wynosi 40 zł za opis każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Jeśli we wniosek zawiera wiele stanów faktycznych albo zdarzeń przyszłych, opłata dotyczy każdego z nich.

W przypadku, gdy doradca przygotowuje wniosek o uzyskanie interpretacji indywidualnej, cena usługi ustalana jest indywidualnie na podstawie stopnia skomplikowania sprawy.

Masz pytanie w sprawie podatków?

Udzielamy porad i opinii z zakresu prawa podatkowego i księgowości. Analizujemy sprawy podatkowe planując i optymalizując podatki Zajmujemy się sprawami trudnymi i beznadziejnymi.

ZOBACZ RÓWNIEŻ
Pomoc podczas kontroli podatkowej

Pomoc podczas kontroli podatkowej

Reprezentujemy klientów w trakcie kontroli organów podatkowych. Pilnujemy, by urzędnicy działali wyłącznie w ramach przysługujących im uprawnień.
Podatek od spadku

Podatek od spadku

Wskażemy jak opodatkować spadek oraz z jakich ulg i zwolnień możesz skorzystać. Wypełnimy za Ciebie zeznania podatkowe i w razie potrzeby będziemy reprezentować Cię w urzędzie skarbowym.

Planowanie i konsultacje podatkowe

Doradzamy, wydajemy opinie i wyjaśniamy zawiłości prawa podatkowego i księgowości. Wskazujemy optymalne formy opodatkowania dla prowadzonej działalności.