Pomoc podatkowa w Łodzi

Zeznania podatkowe

Zespół Kancelarii Podatkowej Aleksandra Kurczewska przygotowuje roczne zeznania podatkowe dla klientów z Łodzi i województwa łódzkiego.

W tym artykule

Zmieniające się przepisy podatkowe, uzyskiwanie dochodów z różnych źródeł i skomplikowany system ulg i odliczeń powodują, że wiele osób ma problemy z samodzielnym sporządzeniem zeznania podatkowego.

Optymalny wybór sposobu rozliczenia podatków

Obowiązujące przepisy umożliwiają dokonanie rozliczenia w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, po zakończeniu każdego roku podatkowego, w terminie do 30 kwietnia roku następnego, w kilku wariantach:

  • samodzielnie,
  • wspólnie z małżonkiem oraz
  • jako osoba samotnie wychowująca dzieci,

przy czym zastosowanie każdego z nich ma niebagatelny wpływ na wysokość obciążeń podatkowych.

Wykorzystaj wszystkie możliwości by obniżyć podatek

Starania podejmowane przez naszych doradców podatkowych w zakresie sporządzania zeznań podatkowych zmierzają do zapewnienia minimum obciążeń podatkowych przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich wymogów rzetelności i zgodności z prawem. Specjaliści w naszej kancelarii podatkowej na bieżąco śledzą przepisy podatkowe i stanowiska organów podatkowych w tym zakresie, co pozwala na sporządzanie takich rozliczeń, zgodnie z którymi podatnicy mogą w sposób pewny i skuteczny korzystać z istniejących ulg i preferencji podatkowych składając odpowiednie zeznania (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39).

Masz pytanie w sprawie podatków?

Udzielamy porad i opinii z zakresu prawa podatkowego i księgowości. Analizujemy sprawy podatkowe planując i optymalizując podatki Zajmujemy się sprawami trudnymi i beznadziejnymi.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Planowanie i konsultacje podatkowe

Doradzamy, wydajemy opinie i wyjaśniamy zawiłości prawa podatkowego i księgowości. Wskazujemy optymalne formy opodatkowania dla prowadzonej działalności.
Podatek od darowizny

Podatek od darowizny

Doradzimy jak najkorzystniej opodatkować darowiznę oraz z jakich ulg i zwolnień możesz skorzystać. Wypełnimy za Ciebie zeznania podatkowe i w razie potrzeby będziemy reprezentować Cię w urzędzie skarbowym.
Podatek od spadku

Podatek od spadku

Wskażemy jak opodatkować spadek oraz z jakich ulg i zwolnień możesz skorzystać. Wypełnimy za Ciebie zeznania podatkowe i w razie potrzeby będziemy reprezentować Cię w urzędzie skarbowym.