Prowadzimy kompleksową obsługę kadrowo-płacową dla podatników z Łodzi i województwa łódzkiego.

  • prowadzenie akt osobowych, w tym przygotowywanie wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy oraz jego zakończeniem,
  • przygotowywanie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia oraz umowy o dzieło),
  • bieżącą obsługę zatrudnionych pracowników – sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
  • sporządzanie informacji rocznej o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11,
  • prowadzenie ewidencji urlopów,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z wypłatą zasiłków oraz korespondencji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawach kadrowych,
  • informowanie o obowiązku kierowania pracowników na szkolenia okresowe BHP oraz obowiązkowe badania medycyny pracy,