Właścicielka kancelarii, doradca podatkowy nr wpisu 04953, świadczy usługi doradztwa podatkowego w Łodzi i na terenie całego kraju. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań podatkowych i księgowości.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studia podyplomowe –  rachunkowość i finanse. Posiada świadectwo kwalifikacyjne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wykładowca na Studiach Podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie oraz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Współpracowała przy opiniowaniu projektów aktów prawnych Rady Ministrów i Sejmu.

Z rekomendacji Krajowej Rady Doradców Podatkowych mianowana przez Ministra Finansów członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego III, IV oraz VI i VII kadencji.

Członkini Krajowej Rady Doradców Podatkowych w latach 2002-2010.

Od 2010 r. członkini Zarządu Łódzkiego Oddziału KIDP, pełniąca obecnie funkcję Wiceprzewodniczącej Zarządu i Przewodniczącej Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach organizowanego dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Autorka licznych publikacji z różnych dziedzin prawa podatkowego, postępowania podatkowego i księgowości.

W 2021 roku, w XXV rocznicę istnienia zawodu Doradcy Podatkowego w Polsce, Krajowa Izba Doradców Podatkowych za szczególne zasługi i wkład pracy na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych uhonorowała Aleksandrę Kurczewską Srebrnym medalem CORPORI DEBETUR.

Aleksandra Kurczewska – publikacje

 • Ordynacja podatkowa — Komentarz pod red. H. Dzwonkowskiego, CH Beck, 2020
 • Ordynacja podatkowa — Komentarz pod red. H. Dzwonkowskiego, CH Beck, 2019
 • Ordynacja podatkowa — Komentarz pod red. H. Dzwonkowskiego, CH Beck, 2016
 • Ordynacja podatkowa — Komentarz pod red. H. Dzwonkowskiego, CH Beck, 2014
 • Ordynacja podatkowa — Komentarz pod red. H. Dzwonkowskiego, CH Beck, 2013
 • Ordynacja podatkowa — Komentarz pod red. H. Dzwonkowskiego, CH Beck, 2011
 • Amortyzacja składników majątku w spółce cywilnej, Biuletyn KIDP nr 3/2009, s. 27
 • Jak rozliczyć składki płacone na ubezpieczenie pracowników od nieszczęśliwych wypadków — Infor, Monitor Księgowego 2009, nr 3
 • Ordynacja podatkowa — Komentarz pod red. H. Dzwonkowskiego, CH Beck, 2008
 • Jak rozliczyć w pkpir różnice kursowe przy wypłacie środków z rachunku walutowego — Infor, Monitor Księgowego 2008, nr 22
 • Faktury i inne dokumenty księgowe — Infor, Biblioteka księgowego Nr 3, marzec 2008
 • Jak rozliczać osobę współpracującą? — Infor, Monitor Księgowego 2008, nr 2
 • Jak prawidłowo sporządzić spis z natury? — Infor, Monitor Księgowego 2007, nr 24
 • W jakim terminie i na jakich zasadach należy wystawiać noty korygujące? — Infor, Monitor Księgowego 2007, nr 19
 • Co podlega księgowaniu w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów – odpowiedzi na pytania — Infor, Monitor Księgowego 2007, nr 6, s. 65-67
 • Ordynacja podatkowa — Komentarz pod red. H. Dzwonkowskiego, CH Beck, 2006
 • Jakie obowiązki ma podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów zatrudniających pracowników oraz jak rozliczać i księgować ich wynagrodzenia — Infor, Monitor Księgowego 2006, nr 24, s. 80-84
 • Zaliczka w podatku dochodowym i w podatkowej księdze przychodów i rozchodów — Infor, Monitor Księgowego 2006, nr 22, dodatek nr 8 Temat na czasie, s. 9-16
 • Jak zaksięgować korektę faktury zwiększającą sprzedaż — Infor, Monitor Księgowego 2006, nr 20, s. 77-80
 • Jak rozliczyć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów sprzedaż nieruchomości — Infor, Monitor Księgowego 2006, nr 18, s. 69-71
 • Deklaracje podatkowe w podatku od towarów i usług — Profesjonalny Serwis Podatkowy CD, Wydawnictwo ABC, Warszawa 2005
 • Obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe — Profesjonalny Serwis Podatkowy CD, Wydawnictwo ABC, Warszawa 2003
 • Prawa i obowiązki doradców podatkowych — Profesjonalny Serwis Podatkowy CD, Wydawnictwo ABC, Warszawa 2003
 • Wpis na listę doradców podatkowych — Profesjonalny Serwis Podatkowy CD, Wydawnictwo ABC, Warszaw a 2003
 • Opłaty za egzamin na doradcę podatkowego i za wpis na listę doradców podatkowych — Profesjonalny Serwis Podatkowy CD, Wydawnictwo ABC, Warszawa 2003
 • Doradca jako pełnomocnik w postępowaniu podatkowym — Profesjonalny Serwis Podatkowy CD, Wydawnictwo ABC, Warszawa 2003
 • Prościej chyba nie będzie — Gazeta Prawna 18.12.2002,
 • Kredyt podatkowy nie dla wszystkich — Gazeta Prawna 20.12.2002,
 • Sponsoring – moment powstania obowiązku podatkowego — Profesjonalny Serwis Podatkowy CD, Wydawnictwo ABC, Warszawa 2002
 • Usługi prawnicze a VAT — Profesjonalny Serwis Podatkowy CD, Wydawnictwo ABC, Warszawa 2002,
 • Darowizna a VAT — Profesjonalny Serwis Podatkowy CD, Wydawnictwo ABC, Warszawa 2002,
 • Komentarz do ustawy o doradztwie podatkowym — CH Beck, 2002.