Zespół Kancelarii Podatkowej Aleksandra Kurczewska reprezentuje podatników w trakcie kontroli organów podatkowych na terenie Łodzi i województwa łódzkiego. Reprezentujemy przedsiębiorców różnej wielkości – od jednoosobowych działalności gospodarczych, na średnich i dużych przedsiębiorstwach skończywszy.

Reprezentowanie klienta w trakcie kontroli oraz po jej zakończeniu obejmuje nie tylko szereg czynności związanych z obsługą kontroli (np. podpisywanie protokołów, udostępnianie dokumentów, uczestnictwo w przesłuchaniach świadków, oględzinach), ale także opracowanie strategii postępowania mającego na celu obronę racji podatnika.

Powierzenie nam prowadzenia ksiąg podatkowych ogranicza klientom uciążliwości związane z kontrolami, gdyż większość czynności odbywa się za pośrednictwem naszych doradców podatkowych. Udzielenie nam pełnomocnictwa do udziału w kontroli oszczędzi przedsiębiorcy niepotrzebnych stresów związanych z bezpośrednim kontaktem z przedstawicielami aparatu skarbowego i sprawi, że główny ciężar obsługi postępowania kontrolnego przeniesiony zostanie na podmiot profesjonalnie zajmujący się pomocą prawną na rzecz podatników.