Doświadczeni prawnicy i specjaliści od kadr i płac z wieloletnim stażem prowadzą kompleksową obsługę kadrowo-płacową firm z Łodzi i województwa łódzkiego. Usługi wykonujemy sprawnie, zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami, na nowoczesnym, aktualnym oprogramowaniu.

  • sporządzanie listy płac: naliczenie wynagrodzeń za pracę, wynagrodzeń chorobowych i zasiłków chorobowych,
  • obsługa umów cywilnoprawnych (rozliczenie umowy zlecenia oraz umowy o dzieło),
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy pobieranych i wpłacanych przez płatnika do Urzędu Skarbowego (PIT-4),
  • rozliczanie i przesyłanie deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS DRA, RCA, RSA, RZA),
  • zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz zmiana danych osób objętych tym ubezpieczeniem,
  • sporządzanie i przesyłanie deklaracji o dochodach osiągniętych w roku podatkowym (PIT-11).