Księgowość w Łodzi

Pełna księgowość – prowadzenie, zasady, ceny

Zespół Kancelarii Podatkowej Aleksandra Kurczewska świadczy usługi księgowe i prowadzi księgi rachunkowe firm, fundacji i stowarzyszeń.

W tym artykule

Co to jest pełna księgowość?

Pełna księgowość to potoczna nazwa dla ksiąg rachunkowych lub inaczej ksiąg handlowych. Wszystkie te pojęcia oznaczają system ewidencji księgowej wprowadzony jeszcze przez średniowiecznych kupców na własne potrzeby, pozwalający na precyzyjne dokumentowanie zdarzeń gospodarczych. W Polsce od 1994 roku zagadnienia związane z prowadzeniem ksiąg handlowych reguluje Ustawa o rachunkowości (Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).

Księgi rachunkowe są jedną z form dokumentowania zdarzeń gospodarczych, która, w przeciwieństwie do prostszych form (podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów) rejestruje więcej wydarzeń i stanowi pełniejsze, bardziej szczegółowe udokumentowanie finansów firmy zapewniając dużą przejrzystość danych ekonomicznych.

Jakie firmy muszą prowadzić księgi rachunkowe?

Do prowadzenia pełnej księgowości (ksiąg rachunkowych) zobowiązane są m.in.:

 • spółki kapitałowe, takie jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna – bez względu na wielkość przychodów;
 • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku – jeśli ich przychody netto za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej 2 mln euro.

Zadania księgowości

Bez względu na wielkość firmy, księgowość stanowi istotny element jej działania:

 • pozwala rozliczyć się z fiskusem,
 • wpływa na bezpieczeństwo funkcjonowania biznesu i
 • umożliwia planowanie rozwoju.

To od właściwego prowadzenia księgowości w znaczącym stopniu zależy sytuacja finansowa i prawna Twojej firmy, dlatego wszystkim klientom zapewniamy kompleksowe wsparcie z zakresu księgowości, a osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej doradzamy jak założyć firmę i postawić pierwsze kroki w biznesie. Dużym przedsiębiorstwom, które dzięki współpracy z nami mogły znacząco zredukować koszty obsługi księgowej, zapewniamy dostęp do aktualnej i rzetelnej informacji o finansach.

Znaczenie prawidłowo prowadzonej księgowości

Czujemy ogromną odpowiedzialność, pracując dla dobra firm naszych klientów. Mamy świadomość, że ich powodzenie, bezpieczeństwo i spokój jest częściowo w naszych rękach. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Ci maksymalny komfort współpracy z naszym biurem rachunkowym. Staramy się, abyś wraz z obsługą księgową otrzymał szereg dodatkowych korzyści:

 • dostęp do aktualnej i fachowej wiedzy z zakresu księgowości oraz kadr i płac,
 • bezpieczeństwo, które zapewniamy poprzez stały śledzenie zmian przepisów i wykładni sądów,
 • wsparcie w prowadzenia działalności – analizie rentowności, planowaniu kolejnych przedsięwzięć, zaciąganiu pożyczek itp.,
 • zapewnienie ciągłości obsługi, bez względu na urlopy pracowników,
 • niższe koszty funkcjonowania księgowości poprzez możliwość zrezygnowania ze stanowiska księgowej lub ograniczenia zatrudnienia w dziale księgowości,
 • zapewnienia profesjonalnego wsparcia w przypadku kontroli podatkowej.

Outsourcing księgowości

Ustawa o rachunkowości dopuszcza możliwość prowadzenia ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa w zewnętrznej firmie świadczącej usługowe prowadzenie księgowości.

Jednostka może powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych:
1) przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 76a ust. 3, lub przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie z innego państwa członkowskiego w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 1.1 Ustawy o rachunkowości

Powierzając prowadzenie księgowości do firmy zewnętrznej warto wziąć pod uwagę jej:

 • rzetelność,
 • opinie innych klientów (np. na podstawie przedstawionych referencji),
 • posiadane przez nią ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
 • warunki umowy o prowadzenie księgowości,
 • sposób ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • sposób zabezpieczenia przed utratą danych w wyniku awarii, kradzieży czy ataku hakerskiego.

Korzyści z outsourcingu księgowości – niższe koszty i bezpieczeństwo

Outsourcing obsługi księgowej polega na przekazaniu obowiązków związanych z księgowością zewnętrznej firmie, wyspecjalizowanej w realizacji tego typu usług. Obsługując wielu klientów możemy rozłożyć koszt niezbędnych inwestycji – infrastruktury informatycznej, profesjonalnego oprogramowania, dostępu do bazy przepisów prawnych, przez co jednostkowy koszt obsługi może być znacznie niższy.

Lokalizacja firm klientów

Choć większość naszych klientów prowadzi działalność w Łodzi i okolicach, z oferty mogą skorzystać firmy z terenu całej Polski, a nawet takie, które znaczną część swojej działalności prowadzą za granicą. Akceptujemy dokumenty dostarczane kurierem, a kontakt z osobisty w razie potrzeby możemy zastąpić spotkaniami online, w technologii wybranej przez klienta.

W celu poznania szczegółów oferty prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz całego zakresu usług, zapraszamy do osobistego kontaktu.

Ile kosztuje prowadzenie ksiąg rachunkowych

Choć dla wielu kontaktujących się z nami przedsiębiorców jest to zaskakujące, prowadzenie ksiąg rachunkowych w wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej jest zwykle znacznie tańsze, niż gdyby wszystkie objęte usługą czynności miałyby być wykonywane na miejscu. Warto pamiętać, że łączne koszty prowadzenia księgowości to nie tylko wynagrodzenie zespołu księgowych, ale również:

 • koszt zakupu serwera działającego na nim oprogramowania systemowego (np. Microsoft SQL Server),
 • koszt zakupu i aktualizacji specjalistycznego oprogramowania księgowego (np. Symfonia czy Comarch Optima),
 • koszt wdrożenia oprogramowania,
 • koszt szkolenia pracowników z działu księgowości,
 • koszty zastępstw na czas urlopów i zwolnień pracowników,
 • koszty odpraw i innych związanych ze zmianą pracy,
 • koszty zabezpieczenia danych na wypadek awarii, włamań itp.
 • koszty magazynowania dokumentów,
 • konieczność zapewnienia miejsca urzędnikom na wypadek kontroli.

Cena usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych każdorazowo ustalana jest indywidualnie na podstawie takich danych jak:

 • liczba księgowanych dokumentów,
 • stopnia skomplikowania dokumentowanych procesów,
 • liczba pracowników,
 • rodzaj operacji gospodarczych (np. czy jest import i eksport),
 • specyfika branżowa,
 • zakres usług dodatkowych.

Masz pytanie w sprawie podatków?

Udzielamy porad i opinii z zakresu prawa podatkowego i księgowości. Analizujemy sprawy podatkowe planując i optymalizując podatki Zajmujemy się sprawami trudnymi i beznadziejnymi.

ZOBACZ RÓWNIEŻ
Księgowość dla lekarzy

Księgowość dla lekarza

Przejmujemy na siebie prowadzenie księgowości w gabinetach lekarskich, przychodniach oraz osób samozatrudnionych jako pielęgniarki, ratownicy medyczni i rehabilitanci.
Podatek od darowizny

Podatek od darowizny

Doradzimy jak najkorzystniej opodatkować darowiznę oraz z jakich ulg i zwolnień możesz skorzystać. Wypełnimy za Ciebie zeznania podatkowe i w razie potrzeby będziemy reprezentować Cię w urzędzie skarbowym.
Pomoc podczas kontroli podatkowej

Pomoc podczas kontroli podatkowej

Reprezentujemy klientów w trakcie kontroli organów podatkowych. Pilnujemy, by urzędnicy działali wyłącznie w ramach przysługujących im uprawnień.