Prowadzimy usługę nadzoru podatkowego dla firm samodzielnie prowadzących księgi rachunkowe lub takich, które taką usługę zlecają na zewnątrz, ale chcą być całkowicie pewni jej poprawności. Usługa nadzoru podatkowego świadczona jest na rzecz firm z Łodzi, województwa łódzkiego i terenu całej Polski.

Stały nadzór podatkowy to usługa, którą świadczymy dla podatników samodzielnie prowadzących księgi podatkowe, którzy dla własnego bezpieczeństwa szukają potwierdzenia prawidłowości dokonanych księgowań.

Całkowite pezpieczeństwo

Oferowana usługa to swoiste „dodatkowe ubezpieczenie” dla przedsiębiorcy. Nasza kancelaria podatkowa na bieżąco świadczy usługę nadzoru nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych polegającą m.in. na:

  • comiesięcznej ocenie w świetle prawa rachunkowego i podatkowego dokumentów księgowych ujmowanych w rejestrach,
  • badaniu wszelkich zdarzeń gospodarczych, które mogą mieć wpływ na powstanie i zakres obowiązku podatkowego w przedsiębiorstwie, a przez to wskazanie ryzyk podatkowych i minimalizację skutków finansowych błędnych działań,
  • usunięciu powstałych nieprawidłowości i uniknięcie w ten sposób sankcji karno-skarbowych oraz podatkowych,
  • kontroli i weryfikacji sporządzanych deklaracji miesięcznych, kwartalnych i rocznych.

Usługa nadzoru podatkowego może mieć charakter doraźny (badany jest jeden lub kilka miesięcy) lub też przybrać formę stałego zlecenia. Możemy także przeprowadzić audyt podatkowy i przekazać zarządowi istotną informację co do stanu rozliczeń podatkowych firmy.