Podmioty powiązane – definicje na potrzeby podatku dochodowego oraz podatku VAT

Pojęcie „Podmioty powiązane” oznacza: podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lubpodmioty, na które wywiera znaczący wpływ:ten sam inny podmiot lubmałżonek, krewny lub…

Czytaj dalejPodmioty powiązane – definicje na potrzeby podatku dochodowego oraz podatku VAT