Pomoc podatkowa w Łodzi

Rozliczenie dochodu zagranicznego

Wyjaśniamy kto i kiedy musi rozliczyć dochody uzyskane za granicą oraz z jakich ulg może skorzystać. Zastanawiasz się czy w ogóle musisz rozliczyć się w Polsce z pracy i z dochodów osiągniętych za granicą, odpowiedz na pytanie jaką masz rezydencję podatkową, czyli w jakim kraju masz miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

W tym artykule

Jak możemy pomóc w rozliczeniu dochodów z pracy za granicą?

Specjaliści w naszej kancelarii podatkowej sporządzają zeznania podatkowe osób uzyskujących dochody za granicą, analizując zapisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania pomagają znaleźć rozwiązania, które pozwalają na maksymalne obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego (oczywiście w granicach obowiązującego prawa).

Co to jest rezedencja podatkowa, nieograniczony obowiązek podatkowy i kim jest rezydent podatkowy?

Rezydencja podatkowa to miejsca zamieszkania dla celów podatkowych. Polscy rezydenci, którzy mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, mają obowiązek rozliczyć w Polsce podatek dochodowy (PIT) od całości swoich dochodów,. Muszą złożyć zeznanie podatkowe do polskiego urzędu skarbowego i wykazać w nim dochody osiągnięte w kraju i za granicą. 

1. Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

1a. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

art. 3 ust. 1 i ust. 1a ustawy o PIT

Nierezydent, czyli osoba, która nie ma w Polsce rezydencji podatkowej podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, co oznacza, że podlega opodatkowaniu tylko od dochodów osiąganych na terytorium Polski. Dochody osiągnięte przez nierezydenta za granicą, nie podlegają opodatkowaniu w Polsce i nie powinny być wykazane w polskim zeznaniu podatkowym.

1. Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

art. 3 ust. 2a ustawy i PIT

Czy można zmienić rezydencję podatkową w trakcie roku?

Tak, rezydencja podatkowa może ulec zmianie w każdym czasie w skutek zmiany miejsca zamieszkania lub przeniesienia do innego państwa ośrodka interesów życiowych.

Czy można mieć dwie rezydencje podatkowe?

W pewnych przypadkach może dojść do sytuacji, w której dwa państwa mają prawo uznać Cię za rezydenta podatkowego, ponieważ spełniłeś kryteria dla uzyskania rezydencji podatkowej w każdym z tych państw (podwójna rezydencja podatkowa). Jeśli zostałeś uznany za rezydenta podatkowego w Polsce i w kraju, w którym osiągasz dochody, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, Twoje miejsce zamieszkania zostanie określone w oparciu o reguły kolizyjne, czyli zasady przewidziane w tej umowie.

Jak opodatkować dochód po zmianie rezydencji podatkowej?

Jeśli do zmiany rezydencji dojdzie w trakcie roku podatkowego, do dnia pozostawania polskim rezydentem podatkowym rozliczasz się w Polsce na zasadzie nieograniczonego obowiązku podatkowego, a po przeniesieniu rezydencji podatkowej za granicę, podlegasz w Polsce opodatkowaniu tylko od dochodów uzyskanych na terytorium Polski.

Jaki jest podatek od dochodu z pracy za granicą?

W przypadku gdy osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce, uzyskuje dochody ze źródeł położonych za granicą, wówczas jest ona zobowiązana do rozliczenia się przed polskim fiskusem ze wszystkich dochodów, które osiągnęła zarówno w Polsce jak i za granicą. Należy pamietać, że co do zasady, dochody z pracy za granicą mogą być opodatkowane nie tylko w Polsce, lecz także w kraju ich uzyskania (w kraju w którym praca jest wykonywana). Nie oznacza to jednak, że dochody osiągane za granicą będą podwójnie opodatkowane.

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z większością państw, w których Polacy uzyskują dochody. W zależności od kraju, w którym uzyskujesz dochody, w celu eliminacji podwójnego opodatkowania stosujesz jedną z dwóch metod opisanych w konkretnej umowie:

  • metodę wyłączenia z progresją lub
  • metodę proporcjonalnego odliczenia.

Jeżeli z krajem, w którym uzyskałeś dochody Polska nie zawarła umowy.o unikaniu podwójnego opodatkowania, o sposobie opodatkowania tych dochodów decydują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych .

Jak przygotować dokumenty do rozliczenia dochodu zagranicznego?

Ponieważ część naszych klientów, w dacie składania zeznania podatkowego przebywa za granicą, wprowadziliśmy możliwość przesłania nam danych niezbędnych do rozliczenia podatku na wskazany adres e-mailowy.

W jakim zeznaniu rozliczyć dochody z zagranicy – jaki PIT?

Jeśli uzyskałeś dochód z zagranicy składasz zeznanie podatkowe PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG . Jeśli pracowałeś w różnych krajach, załącznik PIT/ZG składasz odrębnie dla każdego państwa, w którym uzyskałeś dochód.

Konsekwencje nierozliczenia dochodów z zagranicy

Należy pamiętać, że w razie niedokonania w Polsce rozliczenia z tytułu dochodów uzyskanych za granicą narażasz się na odpowiedzialność podatkową oraz odpowiedzialność karno-skarbową.

Masz pytanie w sprawie podatków?

Udzielamy porad i opinii z zakresu prawa podatkowego i księgowości. Analizujemy sprawy podatkowe planując i optymalizując podatki Zajmujemy się sprawami trudnymi i beznadziejnymi.

ZOBACZ RÓWNIEŻ
Podatek od spadku

Podatek od spadku

Wskażemy jak opodatkować spadek oraz z jakich ulg i zwolnień możesz skorzystać. Wypełnimy za Ciebie zeznania podatkowe i w razie potrzeby będziemy reprezentować Cię w urzędzie skarbowym.

Planowanie i konsultacje podatkowe

Doradzamy, wydajemy opinie i wyjaśniamy zawiłości prawa podatkowego i księgowości. Wskazujemy optymalne formy opodatkowania dla prowadzonej działalności.
Podatek od darowizny

Podatek od darowizny

Doradzimy jak najkorzystniej opodatkować darowiznę oraz z jakich ulg i zwolnień możesz skorzystać. Wypełnimy za Ciebie zeznania podatkowe i w razie potrzeby będziemy reprezentować Cię w urzędzie skarbowym.