Kancelaria Podatkowa Aleksandra Kurczewska świadczy usługi księgowe i podatkowe dla biznesu, stowarzyszeń, fundacji oraz osób wynajmujących nieruchomości z Łodzi i województwa łódzkiego. Oferujemy pełną obsługę księgową dla firm różnej wielkości – od jednoosobowych działalności gospodarczych, na średnich i dużych przedsiębiorstwach skończywszy.

Nie tylko księgujemy, ale i doradzamy. Naszym celem jest świadczenie kompleksowej obsługi księgowej i prawno-podatkowej.

Wspieramy biznes obsługując małe i duże firmy z Łodzi i województwa łódzkiego. Nasi klienci prowadzą firmy rodzinne, jednoosobową działalność gospodarczą oraz duże przedsiębiorstwa. Obsługujemy też stowarzyszenia, fundacje oraz osoby wynajmujące nieruchomości.

Na rzecz klientów prowadzimy:

 • księgi rachunkowe,
 • ewidencje przychodów dla podatników opodatkowanych ryczałtem,
 • podatkowe księgi przychodów i rozchodów,
 • obsługę kadrowo-płacową.

Powierzając nam obsługę księgową przedsiębiorcy minimalizują spoczywające na nich obowiązki księgowe. Nasi specjaliści, reprezentują klientów, a na podstawie dostarczonych dokumentów:

 • prowadzą księgi podatkowe,
 • prowadzą ewidencje dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 • przygotowują sprawozdania do GUS i NBP,
 • obliczają bieżące zobowiązania podatkowe,
 • sporządzają deklaracje podatkowe i przesyłają je do urzędów skarbowych.

Sporządzamy zeznania podatkowe,  przygotowujemy sprawozdania finansowe, raporty oraz sprawozdania dla celów statystycznych, opracowujemy politykę rachunkowości i zakładowy plan kont, a także prowadzimy stały nadzór nad księgowością prowadzoną przez klienta.

Nasi klienci zyskują:

 • rzetelność i terminowość prowadzenia księgowości,
 • bezpieczeństwo – zadbamy o prawidłowość rozliczeń z urzędem skarbowym,
 • doradztwo i indywidualne podejście – wyznaczamy konkretną osobę, która dba o rozliczenia firmy,
 • poufność – wszystkie informacje objęte są tajemnicą zawodową doradcy podatkowego,
 • oszczędność czasu – bierzemy na siebie wszystkie obowiązki związane z księgowością i obliczeniem podatków,
 • oszczędność pieniędzy – prawidłowo obliczymy podatki, aby klient nie zapłacił więcej niż wynika to z obowiązujących przepisów,
 • redukcję kosztów własnych przedsiębiorcy, np. poprzez możliwość ograniczenia zatrudnienia,
 • zastępstwo – w razie kontroli podatkowej lub celno-skarbowej doradca podatkowy reprezentuje klienta, wyjaśnia wątpliwości, zaskarża niesłuszną decyzję urzędu skarbowego i reprezentuje podatnika przez sądem administracyjnym.

W oparciu o  udzielone nam pełnomocnictwo odbieramy w imieniu klientów korespondencję z organów podatkowych, a nasi doradcy podatkowi reprezentują klientów w kontaktach z urzędami i instytucjami oraz pomagają w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych.

Reprezentowanie klienta w trakcie kontroli

Reprezentowanie klienta w trakcie kontroli oraz po jej zakończeniu obejmuje nie tylko szereg czynności związanych z obsługą kontroli (np. podpisywanie protokołów, udostępnianie dokumentów, uczestnictwo w przesłuchaniach świadków, oględzinach), ale także opracowanie strategii postępowania mającego na celu obronę racji podatnika.

Powierzenie nam prowadzenia ksiąg podatkowych ogranicza klientom uciążliwości związane z kontrolami, gdyż większość czynności odbywa się za pośrednictwem naszych doradców podatkowych. Udzielenie nam pełnomocnictwa do udziału w kontroli oszczędzi przedsiębiorcy niepotrzebnych stresów związanych z bezpośrednim kontaktem z przedstawicielami fiskusa i sprawi, że główny ciężar obsługi postępowania kontrolnego przeniesiony zostanie na podmiot profesjonalnie zajmujący się pomocą prawną na rzecz podatników.

Kancelaria podatkowa świadczy usługi doradztwa podatkowego, w tym: