Księgowość w Łodzi

Księgowość

Kancelaria Podatkowa Aleksandra Kurczewska świadczy usługi księgowe i podatkowe dla biznesu, stowarzyszeń, fundacji oraz osób wynajmujących nieruchomości z Łodzi i województwa łódzkiego. Oferujemy pełną obsługę księgową dla firm różnej wielkości – od jednoosobowych działalności gospodarczych, na średnich i dużych przedsiębiorstwach skończywszy.

W tym artykule

Nie tylko księgujemy, ale i doradzamy. Naszym celem jest świadczenie kompleksowej obsługi księgowej i prawno-podatkowej.

Wspieramy biznes obsługując małe i duże firmy z Łodzi i województwa łódzkiego. Nasi klienci prowadzą firmy rodzinne, jednoosobową działalność gospodarczą oraz duże przedsiębiorstwa. Obsługujemy też stowarzyszenia, fundacje oraz osoby wynajmujące nieruchomości.

Na rzecz klientów prowadzimy:

Zakres czynności wchodzących w zakres usług księgowych

Powierzając nam obsługę księgową przedsiębiorcy minimalizują spoczywające na nich obowiązki księgowe. Nasi specjaliści, reprezentują klientów, a na podstawie dostarczonych dokumentów:

 • prowadzą księgi podatkowe,
 • prowadzą ewidencje dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 • przygotowują sprawozdania do GUS i NBP,
 • obliczają bieżące zobowiązania podatkowe,
 • sporządzają deklaracje podatkowe i przesyłają je do urzędów skarbowych.

Sporządzamy zeznania podatkowe,  przygotowujemy sprawozdania finansowe, raporty oraz sprawozdania dla celów statystycznych, opracowujemy politykę rachunkowości i zakładowy plan kont, a także prowadzimy stały nadzór nad księgowością prowadzoną przez klienta.

Korzyści wynikające z outsourcingu księgowości

Nasi klienci zyskują:

 • rzetelność i terminowość prowadzenia księgowości,
 • bezpieczeństwo – zadbamy o prawidłowość rozliczeń z urzędem skarbowym,
 • doradztwo i indywidualne podejście – wyznaczamy konkretną osobę, która dba o rozliczenia firmy,
 • poufność – wszystkie informacje objęte są tajemnicą zawodową doradcy podatkowego,
 • oszczędność czasu – bierzemy na siebie wszystkie obowiązki związane z księgowością i obliczeniem podatków,
 • oszczędność pieniędzy – prawidłowo obliczymy podatki, aby klient nie zapłacił więcej niż wynika to z obowiązujących przepisów,
 • redukcję kosztów własnych przedsiębiorcy, np. poprzez możliwość ograniczenia zatrudnienia,
 • zastępstwo – w razie kontroli podatkowej lub celno-skarbowej doradca podatkowy reprezentuje klienta, wyjaśnia wątpliwości, zaskarża niesłuszną decyzję urzędu skarbowego i reprezentuje podatnika przez sądem administracyjnym.

W oparciu o  udzielone nam pełnomocnictwo odbieramy w imieniu klientów korespondencję z organów podatkowych, a nasi doradcy podatkowi reprezentują klientów w kontaktach z urzędami i instytucjami oraz pomagają w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych.

Reprezentowanie klienta w trakcie kontroli

Reprezentowanie klienta w trakcie kontroli oraz po jej zakończeniu obejmuje nie tylko szereg czynności związanych z obsługą kontroli (np. podpisywanie protokołów, udostępnianie dokumentów, uczestnictwo w przesłuchaniach świadków, oględzinach), ale także opracowanie strategii postępowania mającego na celu obronę racji podatnika.

Powierzenie nam prowadzenia ksiąg podatkowych ogranicza klientom uciążliwości związane z kontrolami, gdyż większość czynności odbywa się za pośrednictwem naszych doradców podatkowych. Udzielenie nam pełnomocnictwa do udziału w kontroli oszczędzi przedsiębiorcy niepotrzebnych stresów związanych z bezpośrednim kontaktem z przedstawicielami fiskusa i sprawi, że główny ciężar obsługi postępowania kontrolnego przeniesiony zostanie na podmiot profesjonalnie zajmujący się pomocą prawną na rzecz podatników.

Kancelaria podatkowa świadczy usługi doradztwa podatkowego, w tym:

Masz pytanie w sprawie podatków?

Udzielamy porad i opinii z zakresu prawa podatkowego i księgowości. Analizujemy sprawy podatkowe planując i optymalizując podatki Zajmujemy się sprawami trudnymi i beznadziejnymi.

ZOBACZ RÓWNIEŻ
Pomoc podczas kontroli podatkowej

Pomoc podczas kontroli podatkowej

Reprezentujemy klientów w trakcie kontroli organów podatkowych. Pilnujemy, by urzędnicy działali wyłącznie w ramach przysługujących im uprawnień.
Podatek od darowizny

Podatek od darowizny

Doradzimy jak najkorzystniej opodatkować darowiznę oraz z jakich ulg i zwolnień możesz skorzystać. Wypełnimy za Ciebie zeznania podatkowe i w razie potrzeby będziemy reprezentować Cię w urzędzie skarbowym.

Planowanie i konsultacje podatkowe

Doradzamy, wydajemy opinie i wyjaśniamy zawiłości prawa podatkowego i księgowości. Wskazujemy optymalne formy opodatkowania dla prowadzonej działalności.