You are currently viewing Nowy System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA

Nowy System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA

EUREKA to kompleksowy zbiór informacji podatkowych i celnych uruchomiony przez Ministerstwo Finansów, w którym publikowane są wyjaśnienia i stanowiska organów administracji skarbowej.

System EUREKA zawiera m.in. interpretacje indywidualne i ogólne, wiążące informacje, objaśnienia podatkowe, pisma i materiały informacyjne, odpowiedzi na interpelacje, odpowiedzi na zapytania mediów oraz wybrane orzeczenia sądów.

Z systemu EUREKA można korzystać bez zakładania konta i logowania.

System ten zastąpił m.in.

  • System Informacji Podatkowej (SIP),
  • przeglądarkę WIA (wiążących informacji akcyzowych),
  • wyszukiwarkę WIS (wiążących informacji stawkowych).

Aby skorzystać z Baza Wiedzy wystarczy wejść na podatki.gov.pl