Zespół Kancelarii Podatkowej Aleksandra Kurczewska prowadzi kompleksową obsługę kadrowo-płacową klientów z Łodzi i województwa łódzkiego oraz firm zagranicznych. Przejmujemy od klientów wszystkie zadania działu kadry i płace – naliczamy i rozliczamy wynagrodzenia, zasiłki chorobowe, przygotowujemy zaświadczenia o zarobkach i wszystkie niezbędne deklaracje do ZUS i Urzędu Skarbowego. Nasi specjaliści rozwiązują wszelkie problemy związane z zatrudnieniem pracowników.

Obsługa płac

Naliczamy wynagrodzenia pracowników uwzględniając należne dodatki, premie i potrącenia wynikające z przepisów prawa, zawartych umów, regulaminów pracy i wynagradzania

Kadry

Prowadzimy dokumentację kadrową, przygotowujemy umowy o pracę, umowy zlecenia i świadectwa pracy. Wystawiamy zaświadczenia o zatrudnieniu i o wysokości wynagrodzenia

Sprawozdawczość

Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W imieniu płatnika wysyłamy deklaracje do ZUS, do Urzędu Skarbowego (PIT-4R, PIT-11) oraz do GUS i PFRON

Inne usługi

Zgłaszamy firmy do PIP, PFRON, tworzymy regulaminy, audyty kadrowo-płacowe, wspieramy podczas kontroli oraz reprezentujemy klientów w sporach

Outsourcing kadr i płac to korzyści dla firmy

Dzięki outsourcingowi obsługi kadrowo płacowej klienci pozbywają się problemów związanych z posiadaniem działu kadrowego – zatrudniania specjalistów, dbania o ich kwalifikacje, czy utrzymania aktualnego oprogramowania. Nasi klienci zyskują między innymi:

 • rzetelność i terminowość prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • doradztwo w zakresie kadr i płac,
 • utajnienie wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
 • oszczędność czasu,
 • redukcję kosztów własnych przedsiębiorcy, np. poprzez możliwość ograniczenia zatrudnienia.

Świadczymy kompleksową obsługę kadrowo-płacową, w szczególności:

 • naliczamy wynagrodzenia pracowników, uwzględniając należne dodatki, premie i potrącenia wynikające z przepisów prawa, zawartych umów, regulaminów pracy i wynagradzania,
 • ustalamy prawa oraz naliczamy zasiłki chorobowe,
 • sporządzamy listy płac,
 • obliczamy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • sporządzamy bankowe polecenia przelewów na wynagrodzenia, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • składamy zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego oraz zgłaszamy zmiany danych osób objętych tym ubezpieczeniem,
 • wykonujemy obowiązki w zakresie obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz przesyłania deklaracji do ZUS w systemie elektronicznym (ZUS DRA, ZUS RCX, ZUS RSA, ZUS RZA),
 • sporządzamy i przesyłamy informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
 • weryfikujemy rachunki za umowy zlecenia pod względem zgodności z przepisami podatkowymi i z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • pomagamy w sporządzeniu umowy o pracę, wypowiedzenia umowy o pracę i świadectwa pracy,
 • przygotowujemy zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu,
 • pomagamy w prowadzeniu akt osobowych pracowników,
 • zgłaszamy firmy do Państwowej Inspekcji Pracy.

Jak wygląda współpraca z klientem – najważniejsze zasady

 • DEDYKOWANA OSOBA. Dla ułatwienia współpracy wyznaczymy konkretną osobę, która dba o utrzymywanie bieżących kontaktów z klientem. Państwa pracownicy wiedzą do kogo zadzwonić i kogo prosić o załatwienie sprawy. Na wypadek urlopu opiekuna firmy wyznaczamy zastępstwo.
 • TERMINOWOŚĆ I JAKOŚĆ. Rozpoczynając współpracę określamy jej zasady, np. terminy realizacji zadań. Podejmując się obsługi kadr i płac bierzemy odpowiedzialność za terminowość i poprawność wykonania usługi.
 • POUFNOŚĆ POWIERZONYCH DANYCH. Opracowaliśmy system pracy i narzędzia informatyczne gwarantujące zachowanie tajemnicy danych płacowych i kadrowych.
 • BEZPIECZEŃSTWO DOKUMENTÓW I INFORMACJI. Wszystkie przekazywane nam dokumenty przechowujemy bezpiecznie. Tak samo postępujemy z przechowywanymi danymi komputerowymi, które regularnie są archiwizowane.
 • OBSŁUGA W PAŃSTWA FIRMIE. W razie potrzeby, np. podczas kontroli z ZUS lub organu skarbowego zapewniamy obecność naszych pracowników w siedzibie Państwa firmy.