Przedłużenie terminów w zakresie cen transferowych

W dniu 15 marca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej (Dz. U. poz. 555).

Przedłużenie terminów, do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, dotyczy podatników wskazanych w przywołanych przepisach ustawy PIT i ustawy CIT, na których ciążą obowiązki do wykonania czynności polegających na:

  • sporządzeniu dokumentacji podatkowej,
  • złożeniu oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej i
  • dołączeniu uproszczonego sprawozdania.