Zapraszamy do korzystania z poniższych wyszukiwarek – informacji przydatnych nie tylko w pracy doradcy podatkowego

Kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz opłaty prolongacyjnej

Wykaz podatników VAT umożliwia wyszukanie podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Tutaj sprawisz także czy rachunki kontrahenta znajdują się w Wykazie (tzw. Biała lista). Wpłata kwoty powyższej 15 tys. zł na rachunek spoza Białej listy naraża na ryzyko odpowiedzialności solidarnej z kontrahentem za jego zaległości podatkowe wynikające z transakcji.

Sprawdź firmę z unii Europejskiej i jej numer VAT UE (VIES) jeśli twojemu kontrahentowi został nadany numer VAT przez Państwo Członkowskie / Irlandii Północnej.

Sprawdź kontrahenta w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeśli twój kontrahent prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą lub jest wspólnikiem spółki cywilnej.

Sprawdź firmę w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeśli twoim kontrahentem jest spółka prawa handlowego, czyli spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo – akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna

Sprawdź numer REGON w wyszukiwarce Krajowego Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej prowadzonego przez GUS.

Wykaz urzędów skarbowych w Łodzi i województwie łódzkim.

Wyszukiwarka kodów PKD

Kursy walut NBP

.

.