Biała lista podatników VAT

(art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług)

Biała lista podatników VAT jest prowadzona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Jest to specjalny wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Podmioty można wyszukiwać po nazwie podmiotu, numerze NIP, REGON lub po numerze konta bankowego przedsiębiorcy.

Kary za przelewy na inne rachunki

Od stycznia 2020 roku, podatnik VAT, który dokona przelewu przekraczającego 15 tys. zł na rachunek inny niż rachunek kontrahenta wykazany w białej liście nie będzie mógł zaliczyć tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów oraz będzie ponosił solidarną odpowiedzialność z dostawcą towarów lub usługodawcą za jego zaległości podatkowe w części podatku od towarów i usług proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub to świadczenie usług.

Przed dokonaniem przelewu sprawdź, czy rachunek na jaki dokonywany jest przelew, jest widoczny na białej liście. Aby uniknąć negatywnych konsekwencji, w ciągu 7 dni powiadom urząd skarbowy na formularzu ZAW-NR o numerze rachunku spoza wykazu, na który zleciłeś przelew. Zawiadomienie możesz złożyć w formie elektronicznej – za pomocą e-Urząd Skarbowy lub w formie papierowej.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19, termin na złożenie ZAW-NR wynosi 14 dni od daty zlecenia przelewu.

Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, tzw. biała lista podatników znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów. Należy pamiętać, że w wykazie zamieszczane są wyłącznie rachunki rozliczeniowe lub imienne rachunki w SKOK, otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeżeli więc do działalności gospodarczej wykorzystywany jest rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (tzw. ROR), to taki rachunek nie będzie zamieszczony w wykazie.

Sprawdź i zaktualizuj swój rachunek w wykazie. Jeżeli numer rachunku bankowego ulegnie zmianie należy dokonać aktualizacji na druku NIP-8 (spółki zarejestrowane w KRS), NIP-2 (spółki cywilne), w CEIDG (przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą) albo NIP-7 (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, która nie podlega rejestracji w CEIDG). 

Jeśli zauważysz błąd zgłoś go do właściwego dla siebie urzędu skarbowego lub na adres skrzynki e-mailowej WykazPodatnikow@mf.gov.pl• do CEIDG – w zakresie aktualizacji danych zgłaszanych za pośrednictwem CEIDG,• do odpowiednich banków – w zakresie wyjaśnień co do charakteru danego rachunku.